top of page

Yunanistan'da Şirket Kurmak

Yunanistan'da şirket kurma prosedürü ve maliyeti nedir? Yunanistan'da iş kurarak oturum izni almak hakkında en güncel bilgileri bulabileceğiniz bu sayfamızı son cümlesine kadar okumanızı öneririz.

Yunanistan Türkiye

Yunanistan’da gerek yerli gerekse de yabancı yatırımcılar şirket kurma veya kendi iş yerlerini açma hakkına sahip. Milli güvenlik nedeniyle bazı adalarda ve sınır bölgelerinde arazi alımında ve AB vatandaşları dışındakilere madencilik, bankacılık, deniz & hava taşımacılığı, basın-yayın alanlarında kısıtlamalar devam etse de büyümekte olan ve yatırım yapılabilecek diğer bazı sektörler de mevcut.

 

Özellikle son yıllarda Yunanistan’a dışarıdan yapılan yatırımlarda büyük bir artış göze çarpıyor. Yunanistan’a dünyanın farklı yerlerinden öncelikle turist olarak gelen yatırımcılar, ülkedeki hareketliliği, pazar alanını ve kâr potansiyelini görünce doğal olarak burada şirket kurmak, iş yapmak istiyorlar.

 

Yunanistan’da şirket kurmak için en çok tercih edilen bölgelerin başında ülkenin en büyük iki şehri olan Atina ve Selanik geliyor. Aynı zamanda Mikonos, Rodos ve Girit adaları da yatırımda tercih edilen yerler arasında göze çarpıyor.

Türkler Neden Yunanistan’da Yatırım Yapmalı?

Neden Yunanistan'da yatırım yapmalıyız? Bu sorunun ilk cevabı şu olabilir: Yunanistan ve Türkiye toplumları yıllarca beraber yaşamış, benzer kültüre, geleneğe, yaşayışa sahip olmuş insanlardan oluşuyor. Başka bir deyişle Türkiye ve Yunanistan hep aynı denizin iki ayrı yakası olarak kalmışlar. Yunanistan’a gelen Türkler, her gittikleri yerde kendilerinden bir parça bulurlar. Yunanistan'da iş yapmak bu anlamda Türkiye'de iş yapmaktan çok da farklı olmayacaktır, çünkü hizmet veya ürün sunduğunuz insan profili size yabancı gelmeyecek ve kurduğunuz işte başarıyı yakalamak pek zor olmayacaktır.

 

Ayrıca Yunanistan’da iş kurmak, Türk yatırımcılara Yunanistan’da yaşama ve Schengen üyesi olan tüm Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım hakkı tanır ki bu da Türkler'in Yunanistan’da şirket kurmak istemelerinin önemli gerekçelerinden biridir. Yani aslında Yunanistan’da bir anonim şirket, limited şirket ya da özel sermaye şirketi kurduğunuzda Yunanistan dahil olmak üzere toplam 26 farklı Avrupa ülkesinin anahtarını da elde etmiş olacaksınız.

Yunanistan'da Yapılabilecek İşler Nelerdir?

Diyelim ki belirli bir karar aşamasından geçtiniz ve artık Yunanistan'da iş kurarak oturum izni almak istiyorsunuz ama ne iş yapacağınıza dair kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Bu noktada Yunanistan’da halen gelişime açık olan temel sektörlere bakmak size bir fikir verebilir. Özellikle son dönemde turizm, yeme-içme, tekstil, yapı-inşaat, yenilenebilir enerji kaynakları, bilişim ve iletişim teknolojileri, çevre, ihracat amaçlı üretim ve sağlık sektörlerine yapılan yatırımlarda bir artış söz konusu ve bu sektörler yeni yatırımlara halen açık.

Yunanistan'da Şirket Kurma Prosedürü

Türk yatırımcı için Yunanistan’da belli prosedürleri takip etmek suretiyle şirket kurmak mümkündür. Yunan mevzuatı %100 Türk sermayeli şirket kuruluşuna izin vermektedir.

Yunanistan'da şirket kurmak için özel bir vize almanıza gerek yoktur. Yunanistan'da şirket kuruluş işlemlerinde Yunan vatandaşları ve yabancılar yasa önünde eşittir. Yani yabancı yatırımcı için Yunanistan’da şirket kurma ve şirketi faaliyete geçirme koşulları, yerel yatırımcılara uygulananlar ile aynıdır. Yunanistan’da kurulmuş yabancı sermayeli bir şirket, bütün ortakları yabancı olsa bile Yunan şirketi statüsünde sayılmaktadır. Sözün özü; Yunanistan yasalarıyla kurulmuş tüm şirketler, ortakların uyruklarından bağımsız olarak kanun önünde eşittir.

 

Türk yatırımcılar, Yunan Ticaret Kanunu’nda belirtilen tüm şirket türlerini kurabilmektedir. Son dönemde en yaygın görülen ve "Sermaye Şirketleri" başlığı altında sıralanan 3 şirket türünün temel özelliklerini ve bu şirket türlerinin kuruluş süreçlerini aşağıda bulabilirsiniz:

(1) Anonim Şirket (AE)

 • Yunanca'da adı "Anonimi Eteria" (Ανώνυμη Εταιρεία) olarak geçer ve "AE" şeklinde kısaltılır.

 • Bu şirket tipi genelde önemli cirolar gerçekleştiren işletmeler tarafından tercih edilmektedir.

 • Tek veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir. Kuruluştan sonra herhangi bir sınırlama olmaksızın, ortak sayısı arttırılabilir ya da 1’e düşürülebilir.

 • Tek veya daha fazla üyeli yönetim kurulu tarafından yönetilebilir.

 • Şirket kurucu ortaklarının tamamı gerçek kişi ya da tamamı tüzel kişi (yani Türk Hukukuna uygun şekilde kurulmuş bir şirket) olabilir.

 • Minimum 24.000 Euro kuruluş sermayesi ile kurulabilmektedir.

 • Yönetim kurulu üyeleri vergi ve sigorta prim borçlarına karşı şahsi mal varlıkları ile sorumludurlar. Diğer borçlar içinse, eğer kişisel bir hataları bulunuyorsa, mal varlıklarının tümü ile sorumludurlar.

 • %10'dan daha fazla paya sahip olan bir ortak da vergi ve sigorta prim borçları için mal varlıklarının tümü ile sorumlu olacaktır.

 • %3'ten fazla hisse sahibi olan yönetim kurulu üyelerinin sigortalı olma zorunluluğu vardır. En düşük sigorta primi aylık 185 Euro tutarındadır.

 • Anonim Şirketler çift düzen muhasebe sistemi uygulamak zorunda olduklarından muhasebe masrafı yüksektir.

 • Yüksek sermaye miktarı ile çift düzen muhasebe sisteminden kaynaklanan dışa açıklık ve şeffaflık kredi almada kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca ortakların ve yöneticilerin sınırlı sorumlulukları da avantajdır.

 

Anonim Şirket Kuruluşu

 • Şirketin kuruluşu, hissedarlar arasında ana sözleşmenin hazırlanması ile başlar.

 • Ana sözleşmede şirket unvanının, sermayesinin, hisse türünün, hisse nominal değerinin, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, mali yılın ve daha birçok önemli maddenin belirtilmesi zorunludur.

 • Hazırlanmış olan ana sözleşmenin noter huzurunda imzalanmasının ardından Ticaret Sicil Müdürlüğüne (Yunanca adıyla kısaca Γ.Ε.ΜΗ. yani G.E.MI denilen kurum) kayıt başvurusu yapılarak kuruluş prosedürü başlatılır.

 • G.E.MI tarafından kuruluşa izin kararı verilir ve şirket kayıt numarası alınır.

 • Gerek kuruluş kararı gerekse de ana sözleşmenin özetini içeren metin Resmi Gazetenin şirketlere ilişkin kısmında ilan edilir.

 • Vergi numarası alınıp Ticaret Odasına kayıt yaptırıldıktan sonra şirket faaliyete başlayabilir.

(2) Limited Şirket (EPE)

 • Yunanca'da adı "Eteria Periorismenis Efthinis" (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) olarak geçer ve "EPE" şeklinde kısaltılır.

 • Aşağıda 3. şirket türü olarak açıklayacağımız Özel Sermaye Şirketi kuruluşunun mümkün kılınmasından sonra artık pek de tercih edilmeyen bir şirket tipidir. Çünkü Özel Sermaye Şirketi ile aynı özelliklere sahip olmasına rağmen Limited Şirket için noter huzurunda kurulma zorunluluğu vardır. Ayrıca şirket kuruluşunun ve bazı idari kararların Resmi Gazetede yayınlanma zorunluluğu vardır.

 • Tek veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir.

 • Şirket kurucu ortaklarının tamamı gerçek kişi ya da tamamı tüzel kişi (yani Türk Hukukuna uygun şekilde kurulmuş bir şirket) olabilir.

 • Tüzel kişi tarafından tek ortaklı olarak kurulması durumunda yönetici olarak bir gerçek kişinin atanması gerekmektedir.

 • Minimum sermaye kısıtlaması yoktur.

 • Yönetim kurulu üyeleri vergi ve sigorta prim borçlarına karşı şahsi mal varlıkları ile sorumludurlar.

 • Ortakların ve ortak değilse yöneticinin sigortalı olma mecburiyeti vardır. Minimum sigorta primi aylık 185 Euro tutarındadır.

 

Limited Şirket Kuruluşu

 • Şirketin kuruluşu, ortaklar arasında ana sözleşmenin (kuruluş sözleşmesi) hazırlanması ile başlar.

 • Ana sözleşmede şirket unvanının, sermayesinin, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve daha birçok önemli maddenin belirtilmesi zorunludur.

 • Şirket ortaklarının vergi numaraları alınmış olmalıdır.

 • Şirket adresi belirtilmelidir. Şirket merkezine ait kira kontratı veya tapu fotokopisi gerekmektedir.

 • Hazırlanmış olan ana sözleşmenin noter huzurunda imzalanmasının ardından Ticaret Sicil Müdürlüğüne (Yunanca adıyla kısaca Γ.Ε.ΜΗ. yani G.E.MI denilen kurum) kayıt başvurusu yapılarak kuruluş prosedürü başlatılır.

 • G.E.MI tarafından kuruluşa izin kararı verilir ve şirket kayıt numarası alınır.

 • Gerek kuruluş kararı gerekse de ana sözleşmenin özetini içeren metin Resmi Gazetenin şirketlere ilişkin kısmında ilan edilir.

 • Vergi numarası alınıp Ticaret Odasına kayıt yaptırıldıktan sonra şirket faaliyete başlayabilir.

(3) Özel Sermaye Şirketi (IKE)

 • Yunanca'da adı "Idiotiki Kefaleuhiki Eteria" (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) olarak geçer ve "IKE" şeklinde kısaltılır.

 • Son dönemde yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen şirket türüdür.

 • Tek veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir.

 • Tüzel kişi tarafından tek ortaklı olarak kurulması durumunda yönetici olarak bir gerçek kişinin atanması gerekmektedir.

 • Minimum sermaye kısıtlaması yoktur.

 • Kuruluş sözleşmesinin noterde imzalanma zorunluluğu yoktur.

 • Kuruluş sözleşmesinin Resmi Gazetede yayınlanması gerekmez.

 • Yöneticiler vergi ve sigorta prim borçlarına karşı şahsi malvarlıkları ile sorumludurlar.

 • Ortaklar sadece yatırdıkları sermaye oranında sorumlu olurlar.

 • Özel sermaye şirketinin en önemli avantajı çok hızlı kurulabilmesi ve sermaye alt sınırının olmamasıdır.

 • Diğer şirket tiplerinden farklı olarak kurucular, şirkete nakdi veya ayni sermaye yatırmak yerine, sermaye olarak teminat ya da kişisel emek de gösterebilmektedir.

 • Özel Sermaye Şirketinde eğer tek ortak varsa tek ortağın ve her durumda yöneticinin sigortalanması zorunludur. Aylık minimum sigorta primi 136 euro tutarındadır.

Özel Sermaye Şirketi Kuruluşu

 • Şirketin kuruluşu, ortaklar arasında ana sözleşmenin (kuruluş sözleşmesi) hazırlanması ile başlar.

 • Şirket merkezinin adresi tespit edilmeli ve kira kontratı hazırlanmış olmalıdır.

 • Şirket unvanı, şirket sözleşmesi tasdik ettirilmeden önce Ticaret Sicili Memurluğu tarafından araştırılır.

 • Hazırlanmış olan ana sözleşmenin imzalanmasının ardından Ticaret Sicil Müdürlüğüne (Yunanca adıyla kısaca Γ.Ε.ΜΗ. yani G.E.MI denilen kurum) kayıt başvurusu yapılarak kuruluş prosedürü başlatılır.

 • Gerek kuruluş kararı gerekse de ana sözleşmenin özetini içeren metin Ticaret Odası websitesinin (businessportal.gr) şirketlere ilişkin kısmında ilan edilir.

 • G.E.MI tarafından kuruluşa izin kararı verildikten sonra tescil belgesi ve sicil tasdiknamesi alınır.

 • G.E.MI. şirketin vergi numarasını içeren şirket kuruluş belgesini vergi dairesine gönderir. Şirket kuruluş tarihinden sonraki 15 gün içerisinde vergi dairesine başvurulur ve faaliyet izin belgesi teslim alınır.

 • Faaliyet izin belgesinin beklendiği süre içinde şirket banka hesap işlemleri tamamlanır ve sermaye miktarının tamamı da bir (1) ay içinde şirket banka hesabına yatırılır.

Yunanistan'da Şirket Kurma Maliyeti

Yunanistan’da şirket kurmanın maliyeti, seçeceğiniz şirket tipine ve ortak sayısına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Özel Sermaye Şirketi açmak istemeniz durumunda kuruluş maliyeti 1500-2000 Euro civarında olacaktır.

Yunanistan Türkiye

Yunanistan'da Şirket Şubesi Açmak

Yunan mevzuatı uyarınca, bir yabancı şirketin Yunanistan’daki şubesini açmak mümkün olup, yabancı bir Anonim şirketin Yunanistan’daki şubesi 2190/1920 sayılı kanun uyarınca Anonim Şirket Şubesi, yabancı bir limited şirketin şubesi ise 3190/1955 kanun uyarınca Limited Şirket Şubesi olarak kaydedilir.

 

Şubeler, finansal ve hukuki olarak yabancı şirkete bağlıdır. Şubelerin kendi tüzel kişilikleri olmadığından, faaliyetlerini bağlı oldukları (yabancı) ana şirketin namına ve hesabına yaparlar. Şubelerin faaliyet konusu bağlı oldukları ana şirketin faaliyet konusu ile aynıdır, ancak şube temsilcisinin yetki belgesinde bu konuda sınırlamalar yapılabilir.

 

Yabancı bir şirketin Yunanistan’daki şubesinin açılışı, bu konudaki ana şirket kararının, şube adresinin bulunduğu yerdeki bölge valiliğine ya da ilk derece mahkemesine kaydedilmesi ve kararın hükümet gazetesinde yayınlanması ile gerçekleşmektedir. Ek olarak, şubenin faaliyete geçebilmesi için, ilgili ticaret odasına, şirketin merkez adresinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine ve sosyal sigortalar ve iş kurumlarına kaydı gerekmektedir. Şubenin faaliyet konusuna bağlı olarak ek izinler söz konusu olabilir. Ayrıca, Yunan mevzuatının yabancı şirketin şubesine yüklediği belli başlı yükümlülükler şunlardır:

i) Kuruluşa izin veren makama sunulan belgelerde meydana gelen her türlü değişikliği bildirmek.

ii) Yabancı ana şirketin yıllık bilançosunun bir örneğini sunmak.

iii) İlgili mali yıl içerisinde Yunanistan’daki faaliyetlerine ait bir işletme raporunu ilgili valiliğe bildirmek.

 

Şubeler, yetkileri ve yükümlülükleri bir vekaletname ile düzenlenen "şube temsilcileri" tarafından idare edilir. Şube temsilcisi yabancı bir kişi olabilir, ancak bu kişi eğer Avrupa Birliği dışında bir ülkenin vatandaşı ise temsilci olarak atanmadan önce oturma ve çalışma iznini almış olmalıdır. Şube temsilcisi ayrıca ilgili vergi dairesine kayıtla bir vergi numarası almak zorundadır.

 

Yunanistan Oturum İzni

Yunanistan’da şubesi veya iştiraki (bağımsız ortaklık) bulunan Türk şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri, hissedarları, yöneticileri, yasal temsilcileri ve müdürlerinin Yunanistan'da oturum izni almaları mümkündür. İlk başvuruda 2 yıllık verilen oturum izni, şirketteki görev devam ettiği takdirde ilk 2 yılın ardından yenilenmektedir. Yunanistan'da oturum izni olanlar Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım hakkına sahiptirler.

Çifte Vergilendirmeyi Önleme

Yunanistan ile Türkiye arasında 2005 yılından itibaren Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması yürürlüktedir. Gelir üzerinden alınan vergiler, bu anlaşma kapsamında gelirin doğduğu ülkede vergilendirilip diğer ülkede vergilendirilmemektedir. Yunanistan’da şube veya iştirak olarak faaliyet gösteren Türk şirketlerinin Yunanistan’daki şubeleri veya iştirakleri tarafından elde edilen gelirler sadece Yunanistan’da vergilendirilir.

Vekalet ile Şirket Kurma

Şirket kuruluş işlemlerindeki yeni düzenlemeler ile; bizzat Yunanistan’da bulunmadan, uzaktan vereceğiniz vekalet ile şirket kurmanız mümkün. Eğer vergi numaranız yoksa, yine vereceğiniz vekaletle vergi numarası (ΑΦΜ – AFM) da alabilirsiniz.

Yunanistan'da Konsorsiyum Kurma

Yunan şirketleri ve yabancı şirketler Yunanistan'da konsorsiyum kurabilirler. Yunan yasaları gereği konsorsiyumun tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Kurucular, aralarında düzenledikleri özel sözleşmeyi vergi makamlarına ibraz etmek ve vergi numarası almak zorundadır.

bottom of page